کمپرسور

چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

– نصب یونیت خارجی به صورت غیر اصولی از جمله تراز نبودن، عدم استفاده از پایه مناسب و استاندارد، جانمایی غلط، نصب روی دیوار یا پنجره ای که لرزش دستگاه را به داخل منزل منتقل کند، عدم استفاده از ...

چند نکته مهم جهت تعویض کمپرسور

چند نکته مهم جهت تعویض کمپرسور

در هنگام تعویض کمپرسور باید به نکات زیر توجه داشت:– پلمپ لاستیکی سر لوله های کمپرسور را تا لحظه آخر جدا نکنید– پیش از جوشکاری محل جوشکاری را تمیز کرده و در صورت اکسید شدن با فرچه ...