چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

– نصب یونیت خارجی به صورت غیر اصولی از جمله تراز نبودن، عدم استفاده از پایه مناسب و استاندارد، جانمایی غلط، نصب روی دیوار یا پنجره ای که لرزش دستگاه را به داخل منزل منتقل کند، عدم استفاده از لرزه گیر

– پس از تعویض کمپرسور عدم نصب صحیح کمپرسور در محل خود و عدم استفاده درست از لرزه گیر استاندارد

– خرابی کمپرسور و نداشتن روغن که باعث به صدا افتادن قطعات مکانیکی می شود

 

در برخی موارد که نیاز به تعویض کمپرسور در دستگاه است ممکن است کمپرسور فابریک دستگاه یافت نشود و ناچارا باید کمپرسور دیگری را جایگزین کرد. در این موارد ممکن است کمپرسور به لحاظ سایز و محل قرارگیری پایه ها متفاوت باشد بنابراین سرویسکاران اقدام به حذف پایه های قبلی و ایجاد پایه های جدید توسط پیچ و مهره می نمایند. در این وضعیت برخی از همکاران پس از قراردادن کمپرسور در جای خود مهره های نگهدارنده کمپرسوررا بسیار سفت می کنند به طوری که کمپرسور به کف دستگاه چسبیده و یا لرزه گیرهای آن به شدت تحت فشار قرار گرفته و له می شوند. در این حالت تمام لرزه کمپرسور به بدنه دستگاه منتقل شده و صدای بسیار ناهنجاری تولید می کند. همچنین این وضعیت می تواند به خرابی کمپرسور نیز منجر شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.