چند نکته مهم جهت تعویض کمپرسور

چند نکته مهم جهت تعویض کمپرسور

در هنگام تعویض کمپرسور باید به نکات زیر توجه داشت:– پلمپ لاستیکی سر لوله های کمپرسور را تا لحظه آخر جدا نکنید– پیش از جوشکاری محل جوشکاری را تمیز کرده و در صورت اکسید شدن با فرچه ...

چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

چرا کمپرسور صدای ناهنجار می دهد ؟

– نصب یونیت خارجی به صورت غیر اصولی از جمله تراز نبودن، عدم استفاده از پایه مناسب و استاندارد، جانمایی غلط، نصب روی دیوار یا پنجره ای که لرزش دستگاه را به داخل منزل منتقل کند، عدم استفاده از ...